Velkommen til Hjelptiljobb.no

På denne siden vil du få hjelp til hele jobbsøkerprosessen – alt fra å kartlegge deg selv og dine muligheter til forhandling om betingelser. Vi har også en del artikler som omhandler tips og saker fra arbeidslivet. Artiklene finner du nedover på førstesiden, og arkivet finner du i artikkelmenyen i venstre marg.

 

Jobbsøkerprosessen er bygget opp trinn for trinn – du kan klikke på hvert av trinnene nedenfor:

  1. Hjelp til kartlegging av deg selv
  2. Hjelp til å finne stillinger
  3. Hjelp til å ta kontakt med firmaer
  4. Hjelp til å skrive jobbsøknad
  5. Eksempler på jobbsøknader
  6. Hjelp til å skrive CV
  7. Eksempler på CV-er
  8. Hjelp til jobbintervju
  9. Hjelp til forhandling
  10. Hjelp til oppsigelse

 

10 siste nyhetsartikler:

Nettverk er viktig

  Nettverk kan være forskjellen å få jobben eller være arbeidsledig. Artikkelen hjelper deg å bli en «god» i nettverksbygging. Tips som får deg til å bli en mester i nettverksbygging: Ikke vent Du bør starte og bygge nettverk før du trenger jobb, og før du egentlig trenger et nettverk. Der er mye lettere og føles mindre påtrengende hvis

Fornøyd i jobben din

Lei av jobben din? Føler du at du har for mye å gjøre? Er sjefen en idiot som ikke roser deg for utførte arbeidsoppgaver? Før du sier opp og risikerer arbeidsledighet er det ifølge karrieresiden Monster.com seks tips som vil kunne gi deg en bedre innstilling til jobben du allerede har. Vær realistisk Ingen har

5 regler for hvordan man burde skrive en CV

Det finnes mange meninger om hva en CV burde inneholde. Organisasjonen som går under det navnet Det europeiske senter for utvikling av erhvervsutdannelse (Cedefop) har samlet noen regler, som går igjen i de fleste land og blant de fleste yrker. Organisasjonen har gjennom sine såkalte Europass-sentra kommet frem til fem punkter som alle bør lese

7 punkter på hva du aldri bør si under et intervju

 1 – Hva driver bedriften med? Vær oppdatert. Still spørsmål som viser at du er velinformert og ivrig etter å begynne ved bedriften, ikke spørsmål som du allerede vet svaret på, eller som en lett ikke kan få svar på i firmaets årsrapporter eller på hjemmesiden deres. 2 – Jeg er fleksibel når det gjelder

Hva er et arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeide. Arbeidet defineres vanligvis som lønnet arbeide, og miljøet blir ansett å være viktig i den forstand at det påvirker det arbeid som utføres og den eller de som utfører det, i positiv eller negativ retning.