Velkommen til Hjelptiljobb.no

På denne siden vil du få hjelp til hele jobbsøkerprosessen – alt fra å kartlegge deg selv og dine muligheter til forhandling om betingelser. Vi har også en del artikler som omhandler tips og saker fra arbeidslivet. Artiklene finner du nedover på førstesiden, og arkivet finner du i artikkelmenyen i høyre marg.

Jobbsøkerprosessen er bygget opp trinn for trinn – du kan klikke på hvert av trinnene nedenfor:

  1. Hjelp til kartlegging av deg selv
  2. Hjelp til å finne stillinger
  3. Hjelp til å ta kontakt med firmaer
  4. Hjelp til å skrive jobbsøknad
  5. Eksempler på jobbsøknader
  6. Hjelp til å skrive CV
  7. Eksempler på CV-er
  8. Hjelp til jobbintervju
  9. Hjelp til forhandling
  10. Hjelp til oppsigelse

Hvordan bruke siden?

På denne siden ønsker vi å hjelpe deg som trenger hjelp i jobbsøker-prosessen. Vi har et artikkelregister under og i toppmenyen har vi en «veiviser» som tar deg steg for steg gjennom jobbsøkerprosessen.

10 siste nyhetsartikler:

Hva er et arbeidsmiljø?

Hva er et arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeide. Arbeidet defineres vanligvis som lønnet arbeide, og miljøet blir ansett å være viktig i den forstand at det påvirker det arbeid som utføres og den eller de som utfører det, i positiv eller negativ retning.
les mer