Fornøyd i jobben din

Fornøyd i jobben din

Lei av jobben din? Føler du at du har for mye å gjøre? Er sjefen en idiot som ikke roser deg for utførte arbeidsoppgaver? Før du sier opp og risikerer arbeidsledighet er det ifølge karrieresiden Monster.com seks tips som vil kunne gi deg en bedre innstilling til...
Hva er et arbeidsmiljø?

Hva er et arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeide. Arbeidet defineres vanligvis som lønnet arbeid, og miljøet blir ansett å være viktig i den forstand at det påvirker det arbeid som utføres og den eller de som utfører det, i...